Puantaj ve DGS ( Dışarıda Geçirilen Süre )Yönetimi Turnike, Puantaj ve PDKS Sistemlerini Ar-Ge Net'e entegre edebilir, bunlara ilişkin kayıtları düzenleyebilir ve raporlayabilirsiniz. Personellerinizin DGS bildirimlerini doğrudan web ya da mobil ortamdan bildirmelerini sağlayabilirsiniz.
5746 Teşvik Günü Hesaplama İşlemleri Puantaj / PDKS kayıtları, personel izin ve DGS (Dışarıda Geçirilen Süre)'leri çoklu kural yapısı içerisinde otomatik olarak birleştirebilir, Aylık Teşvik Günü Hesaplama ve Tam Zamanlı Eşdeğer Hesaplamalarını tek tuşla kolaylıkla oluşturabilirsiniz.
Proje ve Adam Ay Yönetimi Projenizin adam / ay yönetimi ve personel atamalarını kolayca gerçekleştirebilir, bunları IK ve Mali işler departmanlarının kullanımına entegre edebilirsiniz. Ar-Ge / Tasarım merkezi personellerinin projeye esas maliyet yönetimini gerçekleştirebiirsiniz. 
Ar-Ge /Tasarım Merkezi Personel Yönetimi Ar-Ge / Tasarım Merkezindeki personellerin eğitim durumu ve merkezdeki görevi doğrultusunda, özlük bilgileri, DGS'leri ve 5746 Gelir Vergisi Stopajı teşviki indirim oranlarını görebilirsiniz.
Proje Bazlı Maaliyet Yönetimi Projelerin zaman ve insan kaynağı yönetimini gerçekleştirebilir, Ar-Ge / Tasarım Merkezi ekiplerinin projeye esas maliyetlerini otomatik olarak raporlayabilirsiniz.
5746 Bordro ve Beyanname İşlemleri Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personellerin bordro teşvik hesaplama işlemleri ve beyanname işlemlerini otomatik olarak yapabilir, persolellerinizin teşvikli bordrolarını oluşturabilirsiniz..
Niçin Tercih Etmeliyim ?
Ar-GeNet SaaS çözümü olarak bulutta servis vermektedir. Bu sayede herhangi bir zaman kaybı olmadan hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca private cloud ya da local kullanım opsiyonları da bulunmaktadır
Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerinde mevzuat, firmanın faaliyet alanı, firmaların kendilerine özgü işsüreçleri ve uygulamalara ilişkin farklı yorum farklılıklarıdan dolayı farklı kural yapıları sözkonusu olabilmektedir. Ar-GeNet bu farklılıkların yönetilmesi ve özel kural setlerinin tanımlanabilmesi için hazır bir altyapı sunar. 

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezileri kendi yönetim süreçlerinde özellikle PDKS, turnike kayıtları ve bordrolarını farklı formatlarda yaratabilmektedir. Ar-GeNet sözkonusu format farklılıklarını kendi içerisinde yöneterek format bazlı entegrasyon problemlerinin oluşmamasını sağlar.
Ar-Ge merkezi ve Tasarım Merkezi operasyonel süreci içerisinde, merkez yöneticisi, merkez personeli, İ.K. , mali işler, bordro, özlük, idari işler departmanları ve danışmanlar gibi çok sayıda farklı paydaş bulunabilmektedir. Firmanızın tercihleri doğrultusunda kişi ve rol bazlı esnek yetki yönetimleri gerçekleştirilebilmektedir.
Ar-Ge merkezi ve Tasarım Merkezi operasyonel süreci içerisinde İK, Mali İşler ve Proje departmanları birçok gizli bilgiyi işlemek zorundadır. Bu sürecin yönetimine yönelik olarak Ar-GeNet çok sayıda ve özelleştirilebilir yetki sınıflarını barındırmaktadır. Yöneticiler, personeller ve danışmanlar kendi yetki sınıfının museade ettiği limitlerdeki bilgilere erişibilmektedir. 
Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri, gerek operasyonel süreç, gerekse yönetici gereksinimleri dolayısıyla çokça rapor hazırlanmasını gerektirmektedir. Ar-GeNet aşağıdaki raporları tek tuşla sunabilmektedir:

- Ar-Ge / Tasarım Teşvik gün raporu
- Proje bazlı adam / ay raporu
- Proje bazlı maliyet raporu
- Dönemsel faydalanılan teşvik raporu
- Bordro ve beyanname raporları


Bunlara ek olarak firmaların ilave rapor gereksinimleri tasarlanarak devreye alınabilmektedir.
HakkımızdaHakkımızda
Ar-Ge Merkezi Yönetim Yazılımı ( Ar-GeNet ), İ.K. ve Mali Uzmanlar, Teşvik Uzmanları ve Mali Müşavirlerin deneyim kümelerini birleştirerek geliştirdikleri uzman ve özelleşmiş bir sistemdir. 
 
Ar-GeNet, Ar-Ge Merkezleri ve tasarım merkezlerinin operasyonel iş süreçlerini kurumsallaştırmayı ve otomatize etmeyi vizyon edinmiştir. 

Ar-GeNet,  bir TURKTEK TTM ürünüdür.
 
Detaylı Bilgi
iletisim@argenet.online